Lutja e agjëruesit nuk kthehet mbrapsht

I Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Tre personave nuk u kthehet mbrapsht lutja: Agjëruesit derisa të hajë iftarin, prijësit të drejtë dhe atij që i është bërë padrejtësi”

[Ahmed ibn Hanbel; Ibn Maxhe; Ibn Huzejme; Ibn Hibani; Tirmidhiu]

Pin It