Me duar e zemër drejt Qiellit!

“Allahu im! Kërkoj prej Teje të më dhurosh vitalitet në besim, e besimin ma zbukuro me një moral të bukur e të këndshëm, suksesin tim pasoje me çlirim (nga çdo gjë shqetësuese dhe e padëshirueshme), më mbulo me mëshirën dhe begatinë Tënde (siç të ka hije Ty), si dhe me bëj të denjë të fitoj faljen dhe kënaqësinë Tënde!”

Pin It