Më e çmuara pasuri…

Zgjuarsia është më e çmuara mes pasurive.

Më e keqja e varfërisë është padituria.

Frika më e madhe në botë është të të hyjë vetja në qejf, ndërsa më e çmuara prej prejardhjes tënde është të sillësh mirë.

Biri im, mos u bëj mik me paditurinë, nëse do të duket se ajo të sjellë dobi, do të ndodhë e kundërta, do të të bëjë keq.

Mos u bëj mik me kopracinë, sepse kur të kesh nevojë, ajo nuk do të të ndihmojë.

Mos u bëj mik me një gënjeshtar, se ai është një mirazh.

Të largtën e afron e atë që ke pranë ta largon!

Pin It