Meka në kohën e Profetit Muhamed/ Foto

Në një muze në Mekë të Arabisë Saudite, gjendet planvendosja e Mekës gjatë kohës që jetonte Profeti Muhamed (s.a.a.w.).

Maketa e vendosur në muze, pasqyron planvendosjen e Mekës në vitin 610, ku në mes shihet Qabeja, ndërsa afër saj burimi i Zemzemit si dhe shtëpia ku ka lindur Profeti Muhamed (s.a.a.w.).

Në këtë maketë shihen edhe shtëpitë e kalifëve Ebu Bekr dhe Omer. Në këtë muze është ndërtuar edhe një dhomë, e ngjashme me atë në të cilën ka jetuar Profeti Muhamed (s.a.a.w.).

Kushtet e jetës, orenditë shtëpiake që përbëhen nga disa enë, etj. Janë të vendosura në këtë shtëpi muze, e cila është ndërtuar bazuar në tregimet e shokëve të Profetit Muhamed (s.a.a.w.), dhe thëniet Profetike që kanë të bëjnë me shtëpinë e tij.

mmmmm-1477818239-9174096_1487251851-4370603

m-1477818246-2263884-1_1487251847-6316355

mm-1477818229-9347706_1487251853-8857856

mmm-1477818232-1290449_1487251848-8829558

Pin It