Mendimtarët e lirë…

Tolstoj:

“…Mendimtarët e lirë janë ata që janë të gatshëm ta përdorin mendjen e tyre pa paragjykime dhe për t’i kuptuar pa frikë gjërat të cilat bien ndesh me zakonet e tyre, privilegjet ose besimet. Kjo gjendje shpirtërore nuk është e zakonshme, por është e nevojshme për të menduarit e drejtë..”

Pin It