“Mendo se çfarë privilegji i madh është të jetosh, të marrësh frymë, të lumturohesh, të duash!-Marcus Aurelius

Kur zgjohesh në mëngjes mendo se çfarë privilegji i madh është të jetosh, të marresh frymë, të lumturohesh, të duash!
|Marcus Aurelius|

Pin It