Mësuesi…

-Mësuesi është si qëndistar, e nxënësi është vendi i qëndisjes.
Pa qëndistarin nuk bëhet qëndisja.
-Mësuesi është si druri, e nxënësi hije. A mund të jetë hija e drejtë nëse druri është i shtrembër?

Për këtë arsye është thënë:
“Mos fol për moral, por shih si vetë sillesh,
Turpi mbi ty bie, nëse kështu shtiresh.”

/Imam Gazali/

Pin It