Mirësia e namazit të Duhasë…

Padyshim që namazi Duha ka vlerë të madhe.

I Dërguari I Allahut (s.a.s) ka thënë:

“Secili prej jush është i obliguar të japë sadaka për çdo nyje të vetën.

Të thuash “SubhanAllah”, është sadaka,

të thuash “Elhamdulilah” është sadaka,

të thuash ” La ilahe il-Allah”, është sadaka, të urdhëruarit për mirë është sadaka,

largimi nga e keqja është sadaka,

ndërsa të gjitha këto mund të kompensohen me dy rekate namaz duha”.

(Muslim, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud)

Pin It