Mjekimet e gabuara, rritet numri i padive në gjykata

gjykata_3892

Muajt e fundit, në Prokurori dhe në Gjykata ka rritje të numrit të përsonave që ngrejnë padi për mjekim të gabuar. Vetëm në gjykatën e Tiranës janë në gjykim 30 çështje për këtë pretendim. Por, presidenti i urdhërit të mjekëve analizon një sërë problemesh dhe mangësish në sistemin e shëndetësisë si: mungesa e siguracioneve të profesionit për dëmshpërblimin e pacientëve, mungesën e vetëdeklarimeve të mjekëve për gabimet e bëra në protokollin e mjekimit, si dhe mungesën e mjekëve klinicitë në gjykatë.

Ndryshe nga vende të tjera, në Shqipëri sistemi shëndetësor nuk mundëson mbrotjen e pacientëve pa iu drejtuar urdhërit të mjekut apo gjykatës. Mjekët nuk vetëdeklarojnë gabimet mjekësore, për të analizuar situatën dhe për të shmangur një rast tjetët me pasoja të parikuperueshme shëndetësore.

 

 

Pin It