Mos e humbni shpresën!

Përmes pendimit të sinqertë Allahu fal mëkatet pavarësisht sa të mëdha janë dhe sa të shumta janë. Allahu thotë:

“Thuaj: O robërit e mi që i keni bërë padrejtësi vetes (për shkak të mëkateve), mos e humbni shpresën tek mëshira e Allahut. Me të vërtetë Allahu i fal të gjitha mëkatet.  Ai është Falës dhe më i Mëshirshmi.” [Kur’an Zumer, 53]

Pin It