“Môšum mo kânda drita!” tek arbëneshët e Zarës, Prof. Aljula Jubani

Ishim në studio me Profesoreshen Aljula Jubani për të folur për gjuhën shqipe. Rëndësi në këtë bisedë mori e folmja e arbneshve të zarës dhe saktrificave të shumevitshmë për ta ruajtur gjuhën e për ta trashëguar atë. Përtej kësaj duhet një ndërhyrje e menjëhershmë nga shteti për ta dokumentuar gjuhën e ruajtur nga ata, gjuhe e cila rrezikon të zhduket.

Pin It