Ndërto jetën tënde me 10 fjalë !!

Fjala me egoiste me tre shkronja. “Une”
–Largohu nga kjo. (Surja El-Kehf, 18:34)

Fjala me kenaqesi-dhenese me dy shkronja. “Ne”
— Perdore kete . (Surja El-En’am, 6:71-72)

Fjala me helmuese me tre shkronja.”EGO”
— Mbyte kete. (Surjah El-Kasas, 28:78)

Fjala me e perdorur me pese shkronja. “DASHURI”
— Vleresoje kete. (Surja El-Rum, 30:21)

Fjala me atraktive me tete shkronja. ”BUZEQESH”
— Mbaje kete. (Surja El-Nexhm, 53:43)

Fjala qe perhapet shume me nente shkronja.”PERGOJIMI”
— Injoroe kete. (Surja El-Huxhurat, 49:12)

Fjala e cila kerkon shume pune me gjashte shkroinja.”SUKSES”.
— Arrije kete. (Surja El-Nur, 24:37-38)

Fjala me lakmitare me tete shkronja.”XHELOZIA”
— Distancohu nga kjo. (Surja Jusuf, 12:8-9)

Fjala me e fuqishme me shtate shkronja.”DITURIA”
— Kerkoje kete. (Nga Allahu & Kurani Fisnik)
(Surja Jasin, 36:2) – (Surjah jusuf, 12:2)

Fjala me e nevojshme me pese shkronja.”BESIM”
— Forcoje kete. (Beso ne udhezimin e Allahut)
(Surja Junus, 10:9) – (Surah El-Teubeh, 9:51)

Thuaj: SubhanAllah, elhamduLilah, La ilahe ilAllah, Allahu Ekber.

Perktheu dhe pershtati: Abdurrezak MD,

Pin It