Ndjeshmëria të bën më të fortë!

“Ne jetojmë në një shoqëri që e nënvlerëson ndjeshmërinë, duke e konsideruar atë si dobësi. Si rezultat, ata që janë të bekuar me ndjeshmëri natyrore kalojnë jetën e tyre duke kërkuar falje për të dhe duke u ndjerë sikur ka diçka të gabuar me ta. Por unë mund t’ju siguroj, se të jesh i ndjeshëm nuk do të thotë se je i dobët. Disa nga njerëzit më të fortë në historinë tonë kanë qenë gjithashtu ndër më të ndjeshmit. Shembulli më i madh, natyrisht, ka qenë Profeti ynë i dashur, paqja qoftë mbi të.”

-Yasmin Mogahed
Pin It