Në detin e kësaj jete…

Njeriu, njësoj siç vepron me automjetin e tij kur do të niset për rrugë, duke e kontrolluar mirë e mirë në të gjitha pjesët e tij, nga motori e deri te gomat, poashtu duhet të kontrollojë vazhdimisht edhe anët e tij të besimit që kanë nevojë për t’u restauruar, në mënyrë që të mos të ketë asnjë të metë në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive që ai ka karshi Allahut (xh.xh.). Me pak fjalë, duhet ta rifreskojë besimin e tij çdo ditë, duke u përqendruar edhe më thellë mbi të. Sepse njeriu që hapet përnjëherësh në detin e kësaj jete, i cili është shumë i thellë, mund të mbytet nga çasti në çast. Kur ç’është e vërteta atë e pret një rrugëtim tejet i gjatë që nis me jetën e varrit e përfundon me përjetësinë në Xhenet ose në Xhehenem. Kështu që, kur i vihet një rrugëtimi të këtillë, të cilin nuk e njeh me të gjitha imtësitë e tij, duhet të dijë të përgatitet mjaft mirë.

Pin It