Nëse në zemër zë vend besimi…

Pa dyshim se besimi në Allahun e Madhëruar, kur zë vend në zemrën e besimtarit bën çudira. Të paditurin e ndriçon me dituri, të dobtin fizikisht e bën të fuqishëm, frikacakun e bën trim, dorështrënguarin dhe koprracin e bën bujar e fisnik dhe atë të cilin e ka goditur ndonjë fatkeqësi, e bën të përmbajtur e durimtar të madh!

Pin It