Nga burimi i vërtetë i të gjitha dobive, bukurive dhe virtyteve…

Feja është një burim i begatë që përmban parimet e vërteta të qytetërimit. Në saje të fesë njeriu lartësohet në botën e tij ndiesore, kryet i arrin në botët tejfizike dhe arrin në horizontin ku mund të pijë sa të dojë nga burimi i vërtetë i të gjitha dobive, bukurive dhe virtyteve…

Pin It