Një të Dashur të Përjetshëm dua!

I përkohshëm jam, atë që perëndon s’e dua, i dobët jam, atë që një ditë mbaron s’e dua. Unë dua.., por një të Dashur të Përjetshëm dua!

Grimcë jam, por një diell të përjetshëm dua. Unë jam një hiç, por ja që të gjithë ekzistencën e dua. Dua që i Gjithmëshirshmi- me ty i kënaqur jam- të më thojë, dua…

S.N

Pin It