Njeri i mëshirës dhe dhembshurisë

Një besimtar i vërtetë është një njeri i mëshirës dhe dhembshurisë. Karakteri është kthimi në natyrë të vetes të veprave dhe adhurimeve të urdhëruara prej Islamit, kur ato kryhen vazhimisht e pa ndërprerje, sipas parimit të ihsanit, vetëdijes se ti tani gjendesh përballë Allahut (xh.sh.) dhe Ai që po t’i ndjek të gjitha veprimet, çka mund të cilësohet edhe si “karakter islam”. Prej kësaj, ndërsa themi për një besimtar se ai është me karakter, ajo çfarë kuptojmë është se ai i ruan të forta lidhjet e tij me Zotin (xh.sh.), e respekton Profetin Muhamed (s.a.s) pikërisht ashtu siç e meriton figura e Tij, i kryen të gjitha detyrat e tij, qofshin ato personale, familjare apo shoqërore pa as më të voglën mangësi, e për më tepër,  përpiqet ta jetojë jetën gjithmonë brenda një drejtpeshimi të tillë…

Pin It