Njeriu është nderuar shumë…

Në të vërtëtë imani (besimi) është dëshmia më e madhe e nderit që i është bërë njeriut. Dimensioni shpirtëror i njeriut është më i lartësuar se dimensioni i tij fizik, këtë mund ta shpjegojë fakti që njeriu është në gjendje të besojë.

Imani është forcë shtytëse që nxjerr njeriun nga hapësira e ngushtë dhe statike e fizikes dhe e integron atë, në botët që ekzistojnë jashtë saj.

Pin It