Nuk ka adhurim tjetër që të ketë shpërblim sa agjërimi…

Në një hadith në lidhje me agjërimin, Profeti (s.a.s) ka thënë: “Tek Allahu nuk ka adhurim tjetër që të ketë shpërblim sa agjërimi!” [Nesai, Sijam, 43]

Ndërsa në një hadith tjetër thotë: “Cilin ushqim apo pije që ia dëshiron njeriut vetja, t’ja pengojë agjërimi, Zoti ia shpërblen njeriut në Xhenet nga frutat dhe burimet e Xhenetit!” [Kenzu’l-Umal, 3/328]

Pin It