“Nuk ka pasur hidhërim të cilin të mos ma largonte një orë lexim”..

“Të mësuarit ka qenë për mua mjeti më i mirë kundër andrallave të jetës; nuk ka pasur hidhërim të cilin të mos ma largonte një orë lexim”.

– Sh. Monteskje

Pin It