“Nuk vlejnë orët që ti i jep punës, por puna që u jep orëve”

Nuk vlejnë orët që ti i jep punës, por puna që u jep orëve – Sam Ewing

Duhet të mësojmë të durojmë atë që s’mund të shmangim- Michel de Montaigne

Pin It