OSHEE realizon blerjen e 5.5 milionë euro energji elektrike për muajin tetor

pus-nafte-drill-petrol

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njofton blerjen e 5.5 milionë euro energji elektrike për periudhën 01-31.10.2016.
Sipas njoftimit zyrtar të OSHEE-së, sasia e blerë e energjisë është 133,920 MWh energji elektrike dhe e konvertuar në vlerë monetare është 5,574,531.60 euro (vlera pa TVSH), me çmim mesatar prej 41.63 Eu/Mwh.

Pas zhvillimit të raundit të dytë të përzgjedhjes, fituesit ishin shoqëritë e mëposhtme: Devolli Hydropower, EFT AG, GSA shpk dhe NOA Energy Trade.

1. Shoqëria Devolli Hydropower.:

Periudha: 01.10.2016 – 31.10.2016;
Profili i levrimit: 00.oo – 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqipërisë), nga e hëna në të dielë;
Kapaciteti: 5 MW;
Sasia: 3,720 MWh;
Çmimi/njesi: 41.93 Euro/MWh;
Vlera totale: 155,979.60 Euro;
Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqipëri,
Kapacitetet siguruar nga Devoll Hydropower

2. Shoqëria EFT AG sh.p.k.:

Periudha: 01.10.2016 – 31.10.2016;
Profili i levrimit: 00.oo – 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqipërisë), nga e hëna në të dielë;
Kapaciteti: 60 MW;
Sasia: 44,640 MWh;
Çmimi/njesi: 41.65 Euro/MWh;
Vlera totale: 1,859,256 Euro;
Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqipëri,
Kapacitetet siguruar nga EFT AG

3. Shoqeria GSA sh.p.k.:

Periudha: 01.10.2016 – 31.10.2016;
Profili i levrimit: 00.oo – 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqipërisë), nga e hëna në të dielë;
Kapaciteti: 65 MW;
Sasia: 48,360 MWh;
Çmimi/njesi: 41.60 Euro/MWh;
Vlera totale: 2,011,776 Euro;
Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqipëri,
Kapacitetet siguruar nga GSA shpk

4. Shoqeria NOA Energy Trade:

Periudha: 01.10.2016 – 31.10.2016;
Profili i levrimit: 00.oo – 24:oo (24 ore) CET (ora lokale e Shqiperise), nga e hëna në të dielë;
Kapaciteti: 50 MW;
Sasia: 37,200 MWh;
Çmimi/njesi: 41.60 Euro/MWh;
Vlera totale: 1,547,520 Euro;
Pika levrimit: Linja Serbi, Mal i Zi, Greqi – Shqipëri,
Kapacitetet siguruar nga NOA Energy Trade
Sipas OSHEE-së, shoqërisë Devoll Hydropower nuk iu pranua sasia prej 15 MW në profilin band për shkak të plotësimit të sasisë së kërkuar.

 

Pin It