Pasojat e brexit në shqipëri mund të jenë të dallueshme në aktivitetin ekonomik të 2017

bsh

Brexit mund të sjellë implikime të mundshme në ekonominë shqiptare. Kështu shkruhet në raportin më të fundit të Politikës Monetare të publikuar nga Banka e Shqipërisë. Sipas dokumentit ndikimet negative të “Brexit”, ndonëse nuk mund të vlerësohen plotësisht për shkak të paqartësive të mëdha që po shoqërojnë procesin ndahen në dy grupe: efekte direkte, të cilat burojnë nga lidhjet ekonomike më ritaninë e Madhe dhe efekte indirekte, që burojnë nga ndikimi i Brexit në ekonomitë rajonale dhe europiane.

Ndikimi direkt i Brexit vlerësohet të jetë më i vogël për vetë lidhjet ekonomike mes dy vendeve. Shkëmbimet tregtare me Mbretërinë e Bashkuar, stoku i investimeve të huaja direkte me vlerë rreth 20 milion euro, apo dërgesat e emigrantëve që në 2015 kanë qenë 32 milionë euro kanë një peshë të vogël në raport me totalin e këtyre treguesve. Ndikime të neglizhueshme sipas Bankës së Shqipërisë mund të ketë edhe nënçmimi i paundit britanik pasi kreditë e depozitat në këtë monedhë janë vetëm rreth 1 për qind e totalit të tyre.

Ndërkohë kanalet indirekte të ndikimit ndonëse më pak në numër mund të sjellin shumë më tepër pasoja.

Kështu një recension i munshëm ekonomik në Eurozonë, ndikon negativisht eksportet, investimet e huaja dhe rrit pasigurinë në vend.

Ndërsa një krizë të re e sistemit bankar e financiar evropian mund të sillte probleme likuiditeti, ndërsa një nënçmim i fortë i euros ndaj dollarit do të ishte negativ për eksportet por me ndikim pozitiv për bilancin tregtar që dominohet nga importi.

Kanale direkte të ndikimit

– Shkëmbimet tregtare (importet 0.8%, eksportet 0.2%)

– Stoku i IHD 19.8 milionë euro (2014)

– Dërgesat e emigrantëve 32.3 milionë euro (2015)

– Nënçmimi i paundit (Depozita 1.17%, kredi 0.002%)

 

Kanalet indirekte të ndikimit

– Recension ekonomik në Eurozonë

– Krizë të re në sistemin bankar evropian

– Nënçmim i fortë i euros ndaj dollarit

Pin It