Pastroje zemrën me ujin e pendimit

“Para se të pastrosh duart dhe fytyrën në mëngjes, pastroje zemrën tënde me ujin e pendimit dhe të faljes së mirësisë ndaj krijesave të Allahut (xh.sh). Kështu do të jetosh ditën më të lumtur të jetës tënde.”

-Aid el-Karni

Pin It