Pensionet private, rritet përfshirja e femrave me 8%

3m

Numri i femrave që u përfshinë në skemën e pensioneve vullnetare u rrit me 8% gjatë tremujorit të parë të vitit 2016.

Drejtuesit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare thonë se kjo ka të bëjë me faktin se papunësia është më e lartë te femrat sesa tek meshkujt. Por kjo rritje. Ashtu si dhe numri total i të regjistruarëve (13,419) në këtë skemë, është i papërfillshëm krahasuar me popullsinë.

Naim Hasa, drejtues i fondit të pensioneve private vullnetare “Sicred”, thotë se pritet një ecuri pozitive e këtij segmenti. Megjithatë kjo ka të bëjë me politikat e vendit për kalimin nga një skemë pensionesh në një tjetër.

Pin It