Për agjëruesin ka dy çaste të gëzuara…

Sipas rrëfimit të Ebu Hurejres r.a, i Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Allahu ka urdhëruar kështu: “Çdo akt i njeriut është për vetë atë, me përjashtim të agjërimit. Shpërblimin e agjërimit e jap Unë, sepse njeriu i braktis ngrënien dhe dëshirat trupore vetëm për Mua. Për agjëruesin ka dy çaste të gëzuara. Njëri kur ha iftarin dhe i dyti, kur bashkohet me Zotin. Kundërmimi i gojës së agjëruesit është pranë Allahut më i këndshëm se aroma e parfumit!”
[Buhari, Savm,2; Muslim, Sijam, 152; Tirmidhi, Savm, 54; Nesai, Sijam, 41; Ibni Maxhe, Sijam, 1]
Pin It