Për një qëllim të drejtë dhe në mënyrën e drejtë…

Aristoteli:

“Cilido mund të zemërohet – kjo është e lehtë, por të zemërohesh me atë që e meriton dhe të zemërohesh në masën e duhur, në kohën e duhur, për një qëllim të drejtë dhe në mënyrën e drejtë – kjo nuk është brenda fuqisë së kujtdo dhe nuk është e lehtë”.

Pin It