Përfimitmet e shkëmbimeve arsimore përmes “Erasmus plus”, Arsejda Gjyli

Ishim në studio me specialisten e marrëdhënieve me jashtë, njëherësh dhe padagogen Arsejda Gjyli. Folëm për programin e suksesshëm “Erasmus plus” dhe përfimitmet e shkëmbimeve arsimore më universitet jashtë vendit. Ndiqeni të plotë intervistën. Spektrum, 96.4 mhz!

Pin It