Përmes heshtjes të thuash shumë…

Një shprehje thotë: “Më mirë një heshtje e bukur sesa një fjalë e pakuptimtë!”

Ndërsa Profeti (s.a.s) thotë: “Nëse ajo që do thuash nuk është e bukur, më mirë hesht!”

Ndonjëherë heshtja është përgjigja më e bukur edhe kundrejt mijëra fjalëve, madje edhe atëherë kur ke shumë për të thënë!

Pin It