Po, kaq pak gjë do t’ju bëjë të lumtur përgjithnjë!


1.Ec 10 deri 30 minuta në ditë.

2.Kushtoji 6 orë në ditë gjumit.

3. Kushtoji një kohë ushqimeve shpirtërore (namaz; tesbih; istigfare).

4. Kalo një pjesë të kohës me njerëz të moshuar dhe një pjesë me fëmijët.

5. Ushqehu mirë e shëndetshëm.

6. Pi një sasi të konsiderueshme të ujit.

7. Mos e kalo kohën duke bërë thashetheme.

8. Dije se jeta është shkollë, ndërsa ti je nxënës në të dhe problemet i ngjajnë detyrave matematikore që kanë zgjidhje.

9. Jeta është shumë e shkurtër, mos e shpenzo duke urryer të tjerët.

10. Nuk duhet patjetetër të fitosh në të gjitha dialogjet dhe debatet.

11. Mos e krahaso jetën tënde me jetën e të tjerëve.

12. I vetmi person përgjegjës për veten tënde je ti.

13. Fali të gjithë pa dallim.

14. Sido që të jetë gjendja e mirë apo e keqe, një ditë do të mbarojë.

15. Zilia është humbje kohe.

16. Telefonoji vazhdimisht prindërit.

17. Kur zgjohesh i gjallë e me shëndet në mëngjes, falëndero Zotin.

Pin It