Presidenti Obama, vizitë në xhami

Presidenti Barack Obama bëri vizitën e tij të parë në një xhami amerikane në Baltimore, Maryland, në një kohë kur myslimano-amerikanët thonë se po përballen me
nivele në rrijte të padrejtësive. (4 shkurt 2016)

obama ne xhami (3)

obama ne xhami (1) obama ne xhami (2)  obama ne xhami (4) obama ne xhami (5) obama ne xhami (6) obama ne xhami (7) obama ne xhami (8) obama ne xhami (9)

Pin It