Raport: Një miliard njerëz nuk kanë qasje në energji elektrike

Në botë, një miliard njerëz, të barabartë me 13% të popullsisë globale, ende nuk kanë qasje në energji elektrike. Kjo shifër del nga një raport i përbashkët i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), Agjencisë Ndërkombëtare për Energji të Rinovueshme (Irena), Bankës Botërore, OBSH-së dhe Komisionit Statistikor të Kombeve të Bashkuara.

Sondazhi i paraqitur në Lisbonë në forumin “Energjia e Qëndrueshme për të Gjithë” quhet “Tracking SDG7: Energy Progress Report” dhe fokusohet në objektivin e shtatë të zhvillimit të qëndrueshëm të vendosur në vitin 2030, i cili synon të sigurojë qasje për të gjithë në energji të pastër dhe të qëndrueshme në të dy nivelet ekonomike dhe mjedisore.

Numri i njerëzve me qasje në energji elektrike është rritur që nga viti 2010, me rritje të konsiderueshme në vende të tilla si Bangladeshi, Etiopia, Kenia, Tanzania dhe India. Megjithatë, ekspertët shkruajnë, përshpejtimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të siguruar qasje universale deri në vitin 2030. Në fakt, në shkallën aktuale të rritjes, 674 milionë njerëz do të vazhdojnë të jenë pa energji elektrike në atë datë.

Sipas raportit, 3 miliardë njerëz (40% e banorëve të planetit) nuk kanë qasje në lëndë djegëse dhe teknologji të pastra për të gatuar ushqim. Ndotja e ajrit në familje për shkak të djegies së biomasës për gatim dhe ngrohje është përgjegjës për rreth 4 milion vdekje në vit, ku gratë dhe fëmijët kanë rrezik më të madh. Këto sondazhe janë regjistruar në vendet aziatike si India, Pakistani, Indonezia dhe Vietnami.

Megjithatë, në Afrikën Sub-Sahariane, rritja e popullsisë është shumë më e shpejtë (4:1) sesa rritja e njerëzve me qasje në sistemet e pastra të gatimit. Në këtë nivel, në vitin 2030, 2.3 miliardë njerëz do të përdorin sisteme ndotëse.

Në frontin e energjisë së rinovueshme, raporti identifikon “përparim të madh” në sektorin e energjisë elektrike, për të cilin, megjithatë, nuk ka një trend të ngjashëm në transport dhe ngrohje, të cilat së bashku përbëjnë 80% të konsumit global të energjisë.

Pin It