Revista Shkencore “Zani i Naltë” nr. 23 (prill, maj, qershor 2018)

Përmbajtja e revistës shkencore Zani_i_Naltë nr. 23 (prill, maj, qershor 2018)

Shkenca_Islame
1. Ruajtja e identitetit fetar në një shoqëri moderne, Prof. Dr. Qazim Qazimi, Kosovë
2. Sfidat e myslimanëve në shekullin XXI, Dr. Mustafa Ceriç, President i Asamblesë Botërore Boshnjake, Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë
3. Etika e punës nga këndvështrimi Islam, Dr. Naser Ramadani, Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup
4. Shtatë llojet e këndimit të Kur’anit, Adnan Merja, SHBA

Sociologji
5. Globalizmi, dialogu, feja dhe metafizika, Dr. Genti Kruja, Kryeredaktor i Revistës Shkencore “Zani i Naltë”

Studime
6. Detyrat e imamëve dhe thirrësve drejt myslimanëve dhe të tjerëve”, Dr. Xhemal es Seferty جمال السفرتي, Departamenti i Shkencave Islame, Kolegji Universitar “Bedër”

Jurisprudencë
7. Garancitë Juridiko-Kushtetues i të Drejtave të Bashkësive Fetare në Shqipëri, Dr. Saimir Shatku, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Histori
8. Historia e personaliteteve shqiptare të Vilajetit të Janinës (1859-1909), Syrja bej Vlora, pjesa e I-rë, editor Dr. Hasan Bello, Instituti i Historisë, QSA

Reçencë
9. Reçencë mbi librin: “Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në vilajetin e Kosovës (1878-1912)” me autor Dr. Nuredin Ahmeti, Dr. Ilirjana Kaceli, KU “Bedër”

Personalitet
10. Hafiz Halit Bushati

Retrospektivë
11. Nji andërr e imja, Hafiz Ibrahim Dalliu

Abstracts in English

Pin It