REVISTA

Përgatitje shpirtërore për tre muajt e mirë

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin ...
Read More

Nata e Regaibit, fillimi i tre muajve të mirë

Nata e shënuar Regaib, e cila në gjuhën arabe është shumësi i fjalës “ragibe”, që do të thotë dëshirë, prirje, ...
Read More

Pesha e guralecëve…

Dy shokë të ngushtë, nisin një udhëtim nëpër botë. Të gjitha gjërat e nevojshme i kishin vendosur në çantat e ...
Read More

Fjala e mirë si pema e mirë!

Një perandor deklaroi se kushdo që i thoshte një fjalë të mirë, do e shpërblente me 400 dinarë. Një ditë ...
Read More

…e kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit

S’ka dyshim se pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, ndërsa ajo që është tek All-llahu, është shpërblim i madh.  ...
Read More

Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na fal dhe na mëshiro!

Zoti ynë, ne kemi  besuar, andaj na fal dhe na mëshiro! Ti je më i miri i mëshiruesve!  (23;109) ...
Read More

U fal mëkatari, thatësira u largua

Në kohën e Musait (paqja e Allahut qoftë mbi të) i goditi beni israilët një thatësi e madhe e cila ...
Read More

“Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë.”

Durimi përmbledh të gjithë virtytet më të larta të moralit, është pjesë e besimit dhe ai është në pozitën e ...
Read More

O Allah, na fisnikëro me besim dhe moral të këtillë!

Ibrahim Nah’iu ishte i verbër në njërin sy ndërsa nxënësi i tij,  Sulejman bin Mehrani kishte shikim të dobësuar. Ibnu-l-Xheuzi, ...
Read More

Bëhu durimtar në çështjet e kësaj bote…

Rrëfehet se një njeri kishte probleme të mëdha, andaj, si shkak i tyre, kishte rënë në depresion. Duke qenë se ...
Read More
Pin It