Sa kushton prodhimi i një iPhone 7?

Në këtë video do të shikoni secilën pjese të iPhone 7 me koston përkatëse që duhet për ndërtimin e tyre.

Në total kostoja prodhimit e iPhone 7 është 292 dollarë, ndërsa në treg shitet 749 dollarë.

Pin It