“Sa njerëz kam parë pa pasur një copë rrobë mbi to. Sa rroba kam parë pa pas njerëz brenda në to ! “, Rumi

Dituria dhe njohuria ekzistojnë që të mundet dikush të dallojë rrugën e mirë nga e keqja.

Ngrini fjalët tuaja, jo zërin tuaj. Është shiu i imët që i bën lulet të rriten, jo stuhia.

Dëshira për të njohur shpirtin tënd do t’i japë fund të gjitha dëshirave të tjera.

“Sa njerëz kam parë pa pasur një copë rrobë mbi to. Sa rroba kam parë pa pas njerëz brenda në to ! “

Pin It