Sadakaja…

“Të jesh i drejtë mes dy personave është sadaka. Të ndihmosh dikë të hipë në kafshën e vet ose ta ngarkojë atë është sadaka. Fjala e mirë është sadaka. Çdo hap që hedh për të shkuar për t’u falur është sadaka. Të heqësh nga rruga një pengesë është sadaka.”

(Profeti Muhamed a.s.)

Pin It