Sfidat e prindërimit, Bona Miekley

Në “Sprektum Jetësor”

Ishim në studio Bona Miekley për të folur për prindërimin. Pasja e fëmijës është mrekulli e jetës, por në të njëjtën kohë shoqërohet edhe me sfida të vazhdueshme. Si mund t’i rikthehemi aktiviteteve tona edhe duket rritur femijët, kjo ka zgjidhje, të ndryshme sipas rasteve, por ajo që ka thellësish rëndësi është fakti se nëna ka nevojë për shumë përkrahje për ta gëzuar mëmësinë.
Dëgjojeni të plotë intervistën !

Pin It