Shkencëtarët masin njesinë më të vogël të kohës, zeptosekondën

dddd

Shkencëtarët kanë prezantuar njësinë më të vogël të kohës. Nuk është milisekonda as nanonsekonda.

Ata arritën të masin zeptosekondën, që përkon me një të biliontën pjesë të pjesës së miliardët të sekondës.
Që t’i zgjonin elektronet dhe të shkaktonin lëshimin e njërit prej tyre në procesin i cili quhet fotoemision, fizikantët lazerikë nga Munihu shkrepën pulsin e fuqishëm ultra vjollcë të dritës në atomin e heliumit.

Në të njëjtën kohë kanë shkrepur edhe pulsin lazerik infra të kuq, për ta detektuar momentin në të cilin elektroni largohet nga atomi.

Pin It