Shqetësimet peshojnë sa një gotë uji…

Gjatë një mësimi për “Menaxhimin e stresit” në një audiencë, psikologia ngre një gotë me ujë. Të gjithë te pranishimit prisnin pyetjen e zakoshme: “Gota është gjysmë e zbrazët apo gjysmë e plotë?”.

Në vend të kësaj, me një buzëqeshje në fytyrën e saj, ajo pyeti: “Sa e rëndë është kjo gotë qelqi me ujë?” Përgjigjet filluan dhe varionin nga 8 gr në 20 gr…

Ajo u përgjigj:  “Pesha absolute nuk ka rëndësi. Kjo varet se sa kohë unë do ta mbaj atë. Nëse unë do ta mbaj atë për një minutë, kjo nuk është një problem. – Nëse unë do ta mbaj atë për një orë, unë do të kem një dhembje në krahun tim.
– Nëse unë do ta mbaj atë për një ditë, krahu im do të jetë mpirë ose paralizuar.
– Në çdo rast, pesha e qelqit nuk ndryshon, por sa më gjatë ta mbaj në dorë, aq me e rëndë bëhet ajo. ”

Ajo vazhdoi: “Streset dhe shqetësimet në jetë janë si kjo gotë ujë. Mendoni rreth tyre për një kohë dhe asgjë nuk ndodh. Mendoni rreth tyre edhe pak më të gjatë dhe ato fillojnë t’ju lëndojnë. Dhe në qoftë se ju mendoni rreth tyre gjatë gjithë ditës, ju do të ndiheni të paralizuar – të paaftë për të bërë asgjë “.

Pin It