Shqipëria përfshihet në listën e vendeve me potenciale të larta turistike

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 2018-2022, veç shifrave të vizitorëve të huaj që janë future në vendin tonë, mbi 5 milion të tillë duke sjellë 1,5 miliard euro të ardhura, përshkruan dhe atraksionet turistike më të dominuara gjatë vitit të kaluar.

Shqipëria përfshihet në listën e vendeve me potenciale të mëdha natyrore, historike dhe të trashëgimisë kulturore. Ajo ndodhet në vendin e dytë në pellgun e Mesdheut për nga dendësia e monumenteve të kulturës.

Në Shqipëri ka një numër të madh atraksionesh natyrore si Parqe Kombëtare, natyrore, zona të mbrojtura, ligatina. Këtu mund të përmendim Parkun Kombëtar të Divjakës, Prespës, Dajtit, Karaburun, Sazanit, lagunën e Kunë -Vain -Tale, etj. Zonat përreth lumenjve dhe ligatinave përbëjnë një potencial të madh për zhvillimin e turizmit.

Gjithashtu në Shqipëri ka një numër të madh të monumenteve të kulturës, rreth 2000, nga të cilët tre prej tyre, Berati, Gjirokastra dhe Butrinti janë pjesë e trashëgimisë botërore dhe mbrohen nga UNESCO.

Edhe parqet arkeologjike si Apollonia, Bylis, Amantia, etj, përfaqësojnë një potencial të rëndësishëm të ofertës turistike. Një numër gjithnjë në rritje i këtyre burimeve turistike po përfshihen në ofertën  turistike të Shqipërisë. Infrastruktura turistike, në ndryshim nga situata me potencialet natyrore, historike dhe kulturore, Shqipëria ka mbetur mbrapa në ndërtimin e atraksioneve turistike si qendra moderne kongresesh, parqe argëtuese, fusha (kurse) golfi, marina, pa të cilat është e vështirë të tërheqësh kërkesat e shumta ndërkombëtare, si dhe për të mundësuar shtrirjen gjithëvjetore të turizmit.

Gjithashtu në Shqipëri mungojnë qendrat për zhvillimin e  turizmit malor dhe sportivë, qendrat e zhytjes argëtuese, ecje me biçikleta, e shoqëruar me infrastrukturën dhe superstrukturën e nevojshme, të cilat do ta pozicionojnë Shqipërinë në tregun e turizmit të interesit të veçantë./ATA/

Pin It