Siguria në punë, objektivat e reja për 2016-2020

Health and safety myths warning. File photo dated 09/10/13 of workers wearing hard hats as the Government is urging people to "shop a scrooge" if they find anyone using bogus health and safety myths to spoil Christmas. Issue date: Monday December 23, 2013. Recent complaints have included a heritage train company telling a passenger they couldn't serve gluten free hot chocolate and a Christmas craft fair charging an entry fee, both citing health and safety regulations. Health and Safety Minister Mike Penning said the public should make a stand against "potty excuses", adding: "People work hard throughout the year and deserve to be able to enjoy a bit of festive fun this time of year without it being ruined by mythical health and safety excuses. See PA story INDUSTRY Safety. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:18538915 (Press Association via AP Images)

Statistikat tregojnë se numri i aksidenteve në punë në Shqipëri është shumë i lartë, ndërsa bizneset që zbatojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë janë të paktë. Strategjia e Sigurisë dhe Shëndetit në punë për periudhën 2016-2020 përcakton reduktimin me 10% të aksidenteve në punë dhe rritjen me 25% të produktivitetit.

Qeveria duhet të rrisë shpenzimet për shëndetin me 5% dhe informaliteti duhet të ulet në të njëjtën masë. Po kështu bumri i bizneseve që do të zbatojnë rregullat e kërkuara për sigurinë dhe shëndetin në punë duhet të rritet me 25% në mënyrë që të përmbushen objektivat.

Gjatë vitit të kaluar numrii aksidenteve në punë ishte 125, 33 prej të cilëve në sektorin e minierave dhe guroreve. Shkaqet në shumicën e rasteve janë mungesa e masave mbrojtëe, mosofrimi nga punëdhënësit ose mospërdorimi i tyre nga punonjësit.

Sipas të dhënave të vitit 2015 vetëm 11.5% e subjekteve të inspektuara bëjnë vlerësimin e riskut në mënyrë të rregullt. Shumica e vendeve të punës nuk parashikojnë mbrojtjen në rast zjarri dhe planet e evakuimit. Probleme të tjera janë vetëdija e ulët ligjore, mungesa e njohurive  dhe numri i madh i bizneseve jashtë skemës së sigurimit shëndetësor.

Niveli i lartë i papunësisë dhe frika e te mbeturit pa punë gjithashtu i bën njerëzit të mos kërkojnë kushte më të mira në vendin e punës.

Pin It