Spektrum Jetësor – Domosdoshmëria e të lexuarit

“Ne vërtet nuk jemi një popull i madh por kemi libra të shkruar nga autorë të mëdhenj, në të gjitha zhanret, llojet dhe gjinitë. i kemi mundësitë që të marrim ndjeshmëri elitare nga libri i shkruar në shqip, në këtë gjuhë të bekuar.” Nuk do të ishim këta që jemi nëse libri nuk do të kishte shkuar tek kombet e tjerë, në raportin e komunikimit ndërkulturor kjo është një vlerë e cila ndihmon jo vetëm individin por edhe shoqërinë. Ka ardhur koha të kuptojmë që këtë rol të rëndësishëm e luan pikërisht libri.” cit. Prof. Asoc. Dr. Rrahim OMBASHI

Pin It