SPEKTRUM JETESOR – Në dyert e Medresesë së Tiranës

Medreseja me modelin e saj të arsimit, edukimit dhe sukseset e njëpasnjëshme, me mësimdhënien e shkencave ekzakte në gjuhën Angleze dhe me zhvillimin e mësimit në tre gjuhë të tjera si Turqisht, Arabisht, Shqip, i ka shtuar vlerat dhe ka pasuruar me sukseset e saj historinë e arsimit Shqiptar.

Pin It