Tre Muajt e Bekuar (Rexheb, Shaban dhe Ramazan)

Sipas kalendarit hënor  (hixhri), që ka si pikënisje hixhretin e profetit Muhamed (a.s.), muajt Rexheb, Shaban dhe Ramazan janë muaj shumë të dobishëm dhe të bekuar. Në shoqërinë islame këta muaj nji...