MZHU miraton fondin për strehim në 6 bashki

Ministria e Zhvillimit Urban miraton fondin prej prej  4,571,992 lekë për 5 bashki, të cilat përfitojnë grante të menjëhershme për strehimin. Ky fond do t’i shpërndahet 20 familjeve,  të cilat plotës...