Ndryshimet që përjeton trupi në 30 ditë agjërim

Gjatë 30 ditëve të Ramazanit trupit të njeriut i ndodhin disa ndryshime. Ja se çfare i ndodh trupit gjatë këtyre ditëve. Ndryshimi në Fazën 1 (Dita 1, Dita 2) Në ditën e parë të agjërimit, niveli i s...

Agjërimi i sinqertë

    Agjërimi gjatë Ramazanit, duke qenë se është një detyrë e kryer drejtpërsëdrejti ndaj Allahut (xh.sh.), është një adhurim që duhet të kryhet me një vetëdije të forte robërimi. Ndaj ajo ...

Nëntë pyetjet që na bëhen gjatë Ramazanit

Pse agjërohet? Agjërimi është urdhër i Allahut dhe një prej pesë shtyllave të Islamit, kështu që  qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e shkallëve më të larta të devotshmërisë. Agjërimi gjithash...

Agjërimi i ditës së Ashures

Sipas një transmetimi të Abdullah bin Abasit, kur profeti Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re se hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti për shkakun. Ata iu përgjigjën: “Kjo është një di...

Sa orë po agjërojnë myslimanët gjatë Ramazanit?

Myslimanët në Islandë agjërojnë rreth 20 orë gjatë Ramazanit. Gjatë verës dielli në Islandë perëndon në mbrëmje vonë dhe lind përsëri vetëm disa orë më vonë. Ndërkohë në Pakistan dhe në Indi, myslima...

Dobitë shpirtërore të agjërimit

Njeriu ka një strukturë të përbërë prej shpirtit dhe kurmit. Që të dyja këto përpiqen ta bëjnë njeriun satelit të tyre. Njëra lëndë janë dëshirat epshore dhe shtazore, aspekti i tij i kurmit që Kur’a...

Dita e Ashures, vlera dhe rëndësia e saj

Në kushtet e zakonshme, mes kohëve e momenteve të ndryshme nuk ekziston ndonjë dallim apo përparësi. Ndërkaq, disa kohë marrin vlerë pasi janë bërë skenë e ngjarjeve me rëndësi. Pavarësisht se këto k...

Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheval

Profeti Muhamed a.s. ka thënë: “Ai që e agjëron Ramazanin dhe agjëron gjashtë ditë të tjera nga muaji Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin”. Pas një muaji agjërim, për besimtarin është d...