Dështon akti normativ, 30 miliardë të ardhura më pak

Qeveria nuk arriti të realizojë as  planin e të ardhurave të reduktuar ndjeshëm përmes Aktit Normativ të miratuar në muajin korrik. Ndërkohë që po t’i referohemi planit fillestar të parishikuar për v...