Amaneti i fesë sonë…

Tregohet se një tregëtar i mirë, i këshillonte gjithmonë shitësit e tij, që klientëve, t’ua tregonin defektet e mallrave, sigurisht nëse ka ndonjë të tillë. Një ditë, në dyqan vjen një klient j...